2019 - 2020
Επαναληπτικά Διαγωνίσματα


07.02.20

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Γ΄ ΛΥΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚ

ΧΗΜΕΙΑ ΗΛ. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΙ Π.Π.-Ι.Ι. (ΔΕΙΚΤΕΣ- ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΣΑΝ. Γ΄ ΛΥΚ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΑΛ

ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΕΦ.2)
Β΄ ΛΥΚ

Α.Ο.-ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -
ΧΗΜ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Α΄ ΛΥΚ

 06.02.20

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝ.
Γ΄ ΛΥΚ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΠΡΟΣΑΝ.
Γ΄ΛΥΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ.
Γ΄ΛΥΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ.
Β΄ ΛΥΚ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β` ΛΥΚ
(Θεωρητική Κατεύθυνση)

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚ

05.02.20

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΛΥΚ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ' ΕΠΑΛ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ Β΄ ΛΥΚ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚ 

04.02.2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΠΑΛ Γ` ΛΥΚ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΩΡ.
κεφ. 2 – 4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΝ. Γ' ΛΥΚ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ
ΠΡΟΣΑΝ. Β΄ΛΥΚ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚ. & ΤΕΧΝΟΛ
ΚΑΤΕΥΘ. Γ΄ ΛΥΚ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚ. & ΤΕΧΝΟΛ
ΚΑΤΕΥΘ.  Β΄ ΛΥΚ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚ

 30.11.19

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΛ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Γ΄ ΛΥΚ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ.
ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚ

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚ 

ΑΡΧΑΙΑ Γ. Π. Β΄ΛΥΚ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΑΛ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚ
κεφ. 1 - 5

ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ΛΥΚ Κεφ. 1o- 2ο
(μέχρι Χ.Δ.)

ΧΗΜΕΙΑΣ Γ. Π. Β΄ ΛΥΚ
(Κεφ.1-ΚΑΥΣΗ)

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚ Χ.Ι. & Ι.Ι
(μέχρι υδ.δ/τα αλάτων)

 29.11.19

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚ 

ΑΛΓΕΒΡΑ B΄ ΛΥΚ 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΩΡ.
ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ Γ΄ΛΥΚ
Κεφ.1-2-4-5

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΠΡΟΣ. Γ΄ΛΥΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β΄ ΛΥΚ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ Γ΄ ΛΥΚ

 28.11.19

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΛΥΚ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΛΥΚ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΕΠΑΛ

27.11.19

Α.Ο.Θ. Γ΄ ΛΥΚ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝ. Β΄ΛΥΚ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝ.  Γ΄ ΛΥΚ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ ΠΡΟΣΑΝ.
B΄ ΛΥΚ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝ.
Γ΄ ΛΥΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ
Γ` ΛΥΚ

 06.08.19

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚ. 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Γ΄ΛΥΚ.

Α.Ο.Θ. Γ ΄ ΛΥΚ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Γ ΄ ΛΥΚ

05.08.19

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. Γ’ ΛΥΚ.

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤ.
Γ΄ ΛΥΚ.

 

02.08.19

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ.  Γ ΄ ΛΥΚ.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΄ ΛΥΚ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Γ ΄ ΛΥΚ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ ́ ΛΥΚ.

01.08.19 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ ΄ ΛΥΚ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ ΄ ΕΠΑΛ