Εκπαιδευτικό & Διοικητικό Προσωπικό

 Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» διαθέτει μεταξύ των άλλων την καλύτερη εκπαιδευτική οργάνωση, γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού, και άριστη γραμματειακή υποστήριξη. Οι καθηγητές που εργάζονται σ’ αυτό είναι άριστα εκπαιδευμένοι και συνεχώς επιμορφώνονται με σεμινάρια ανά ομάδες, ώστε να αναπροσαρμόζονται διαρκώς στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.


 Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και συνεργασία γονέων – καθηγητών. Τρεις φορές το χρόνο απευθύνει πρόσκληση σε όλους του γονείς για γνωριμία και γενική ενημέρωση.


 Σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να δοθεί πιστά η εικόνα της εξέλιξης και της προόδου του μαθητή (συμμετοχή στην τάξη, διαγωνίσματα, γραπτή και προφορική βαθμολογία).